Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

571
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στο οποίο συζητήθηκαν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο -δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα έτη 2021-2027- η κατάσταση δικαίου στην Πολωνία και η προετοιμασία της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Σάλτσμπουργκ.

Μιλώντας επί του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε ότι , παρά τα πολλά θετικά του σημεία, δεν είναι τόσο φιλόδοξος όσο απαιτούν οι υπαρξιακές προκλήσεις της Ευρώπης και δεν απαντά στο βαθμό που θα έπρεπε στην ανάγκη η ανάπτυξη να έχει κοινωνικό πρόσημο και να καταπολεμά τις ανισότητες στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε θετική την αύξηση της χρηματοδότησης των πολιτικών για την έρευνα και την ανάπτυξη, τη μετανάστευση, την ψηφιακή οικονομία, το πρόγραμμα Erasmus plus και την ευρωπαϊκή άμυνα. Επισήμανε όμως ότι η αύξηση αυτή δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Σύγκλισης. Για το λόγο αυτό, η θέσπιση πραγματικών νέων Ίδιων Πόρων αποτελεί μοναδική επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για δημοσιονομικούς λόγους όσο και για λόγους αναδιανομής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρόμοιοι νέοι Ίδιοι Πόροι, που δεν θα επιβαρύνουν τους ευρωπαίους πολίτες, όπως για παράδειγμα η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων του διαδικτύου εκεί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, παράλληλα με τη θέσπιση κοινής φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων.

Η αλληλεγγύη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και, από την άποψη αυτή η χώρα μας δεν είναι αρνητική ως προς τη σύνδεση του προϋπολογισμού με το σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδίως αν συνδυαστεί με άλλα γενναία αναγκαία μέτρα, όπως η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ανάλογη ήταν η θέση της χώρας μας και ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 7 της Συνθήκης στην περίπτωση της Πολωνίας.

Πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών  συμμετείχε ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική συνάντηση των Σοσιαλδημοκρατών και Προοδευτικών Υπουργών Ευρωπαϊκών υποθέσεων.