Πέμπτη
25
Φεβρουάριος
TOP

Ο Δήμος Καλαμάτας ζητεί επιπλέον χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών

Επιπλέον χρηματοδότηση ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα. Ο Δήμαρχος αναφέρει σχετικά σε έγγραφό του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξανδρο Χαρίτση τα εξής, μεταξύ άλλων:

«Με την 9014/8-02-2019 απόφαση έγινε χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας με το ποσόν των 400.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού της χώρας».
Η κατανομή του ανωτέρω ποσού έγινε από το Δήμο ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ (€)

1.

Αμοιβή μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΥΠ.ΕΣ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

10.000,00

2.

Δαπάνες για την προσωρινή αποκατάσταση της βατότητας των οδών στα σημεία των κατολισθήσεων, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΥΠ.ΕΣ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

30.800,00

3.

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία δρόμου Καρβέλι – Λαδά – Ε.Ο. Καλαμάτας Σπάρτης

ΥΠ.ΕΣ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

89.500,00

4.

Κατασκευή, ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΥΠ.ΕΣ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

50.000,00

5.

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία δευτερεύοντος οδικού δικτύου ΤΚ Πηγών – Αλαγονίας

ΥΠ.ΕΣ.

(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

61.500,00€

6.

Αποκατάσταση δικτύων και πρανών από θεομηνία στις περιοχές Αλαγονία – Μαχαλά

ΥΠ.ΕΣ.

(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)/Δημοτικοί Πόροι

68.200,00€

(60.000,00 ΥΠΕΣ +8.200,00€ ΔΠ)

7.

Αποκατάσταση – εξασφάλιση αρδευτικού δικτύου από θεομηνία στις περιοχές Αλαγονία – Μαχαλά

ΥΠ.ΕΣ.

(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)/Δημοτικοί Πόροι

111.500,00€

(98.200,00 ΥΠΕΣ

+ 13.300,00 ΔΠ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠ.ΕΣ.

400.000,00

Επιπλέον της ανωτέρω χρηματοδότησης, ο Δήμος Καλαμάτας έχει προβεί στη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης συνολικής δαπάνης 150.000 € από ίδιους πόρους».

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Ο Π.Νίκας προσθέτει ότι «επειδή οι ανωτέρω χρηματοδοτήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των υπολοίπων επειγουσών αναγκών, θα απαιτηθεί επιπλέον δαπάνη προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές: α) στο δρόμο Αρτεμισία – Λαδά και συγκεκριμένα στη θέση Κάτω Παρακλάδι όπου υφίστανται δύο μεγάλες κατολισθήσεις και έχει διακοπεί η κυκλοφορία β) στη περιοχή της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου και συγκεκριμένα στο δρόμο μήκους 2,5km περίπου, που ενώνει τον παλιό σκουπιδότοπο Γιαννιτσανίκων με το δρόμο Μενινά – Περιβολάκια, όπου έχει καταστραφεί κατά τμήματα ο δρόμος και έχει διακοπεί η κυκλοφορία γ) στο δρόμο προς ΤΚ Σταματινού, όπου υπάρχει καθίζηση μήκους 15 μ. και υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί τελείως η κυκλοφορία, καθώς και σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται μικρότερες παρεμβάσεις. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος των ανωτέρω αποκαταστάσεων είναι της τάξεως των 300.000 €».