Κυριακή
29
Ιανουάριος
TOP

Ο Δήμος Καλαμάτας μεριμνά για τη λειτουργία και την ασφάλεια του αμφιθεάτρου ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ, με έγγραφό του, το οποίο είχε ως αποδέκτες το Δήμο Καλαμάτας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσσηνίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο / Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Μεσσηνίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, γνωστοποιούσε τα εξής: «Μετά από όχληση σχετικά με τη λειτουργία (αναμμένα φώτα, ανοιχτές είσοδοι κ.τ.λ.) του κτηρίου ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (τέως ΟΕΕ) στην Καλαμάτα, όπου σας έχουν παραχωρηθεί χώροι με αντίστοιχες συμβάσεις χρησιδανείου (εκτός του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου που είναι εγκατεστημένο με πρωτόκολλο εγκατάστασης) παρακαλούμε όπως ορίσετε υπεύθυνους για την εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου και οι οποίοι θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κτηρίου».
Ο Δήμαρχος, απαντώντας, επισημαίνει τα εξής, μεταξύ άλλων, αναφορικά με το αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» και τους λοιπούς παραχωρηθέντες προς το Δήμο χώρους:
«Όπως γνωρίζετε, από τον ιδιοκτήτη (ΟΑΕΔ) του δημοσίου κτηρίου επί της οδού Αριστομένους 95 παραχωρήθηκε στο Δήμο μας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η χρήση του αμφιθεάτρου μαζί με τους απαιτούμενους χώρους υποστήριξης (φουαγιέ, WC, κ.λπ.) και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την υποστήριξη καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, πνευματικών και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στην πόλη. Και, πράγματι, η συμβολή του είναι πολύτιμη για την πολιτιστική ζωή.
Όπως, επίσης, γνωρίζετε, σε αυτό το κρατικό κτήριο στεγάζονται, πέραν του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, οι δημόσιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ Επίτροπος και της Επιθεώρησης Εργασίας.
Ο Δήμος Καλαμάτας, από τη χρονική στιγμή παραχώρησης του χώρου, έχει διαθέσει αρκετά χρήματα:
α) για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση πυρόσβεσης σε ολόκληρο το κτήριο (δεν υπήρχε)
β) τη λειτουργία και συντήρηση του ασανσέρ (χωρίς να έχουμε καμιά υποχρέωση), και
γ) τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Ήδη και επειδή υπάρχουν σοβαρά  προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού (αυτοματοποίηση), ο Δήμος θα διαθέσει αρκετά χρήματα (περίπου 23.560 €) για τη συντήρηση και αυτοματοποίησή του.
Από τα παραπάνω, αλλά και από άλλα στοιχεία, γίνεται προφανές ότι εντοπίζονται προβλήματα και ζητήματα που συνδέονται με την παραλαβή του κτηρίου, τα οποία εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε».
Ο Π. Νίκας αναφέρει ποιοι είναι αρμόδιοι από πλευράς Δήμου σε διοικητικό επίπεδο για τη διαχείριση του Αμφιθεάτρου και σε τεχνικό επίπεδο για την άσκηση εποπτείας, προσθέτοντας ότι έχει ορισθεί εξωτερικός συνεργάτης για θέματα συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και περιγράφοντας το αντικείμενο εργασιών του.
Ο Δήμαρχος επισημαίνει, τέλος, πως «είναι σαφές ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει υπό πλήρη έλεγχο τον χώρο που του έχει παραχωρηθεί και δεν είναι λίγες οι φορές που με τον μηχανισμό του καλύπτει και ανάγκες που δεν είναι υποχρεωμένος», προσθέτοντας ότι «είμεθα πρόθυμοι να συνεργασθούμε για κάθε θέμα που θα διασφαλίζει την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του κτηρίου».