Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του...

Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας

375
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 1/11/2019, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής  φορέων και δημοτών προκειμένου ο Δήμος Καλαμάτας, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018.

Στις αιτήσεις συμμετοχής θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία του Φορέα ή ονοματεπώνυμο του Δημότη, τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail) και θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Αθηνών 99, 1ος όροφος – γραφείο 1.01).

1) Την ανακοίνωση περί παράτασης του χρόνου υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας μπορείτε να την δείτε εδώ.

2) Την Αρχική Πρόσκληση για την Συγκρότηση της ως άνω αναφερόμενης επιτροπής, μπορείτε να τη δείτε εδώ.

3) Την Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής, μπορείτε να τη δείτε εδώ.

4) Την Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο, μπορείτε να τη δείτε εδώ.