Πέμπτη
13
Ιούνιος
TOP

Παρέμβαση Κοσμόπουλου για το θέμα με τη διάβρωση των ακτών στη Μ. Μαντίνεια

Στο ζήτημα με τη διάβρωση των ακτών στη Μ. Μαντίνεια στέκεται ο Επικεφαλής του συνδυασμού “Καλαμάτα Μπροστά” Βασίλης Κοσμόπουλος, θέτοντας μια σειρά από ζητήματα στο φόντο των όσων πρόσφατα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου:

“Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο κος Περιφερειάρχης μιλώντας για το πρόβλημα της διάβρωσης το οποίο παρατηρείται στις ακτές της Μ. Μαντίνειας και μάλιστα στην περιοχή μεταξύ του «Messinian Bay» και του σημείου που ήταν το περίπτερο του «Λιακέα» αναφερόμενος στις κατασκευές οι οποίες έχουν γίνει πάνω στο πρανές,  πλησίον του δρόμου και σε ύψος από την στάθμη της θαλάσσης που ξεκινά από το 1,00 μέτρο φτάνοντας σε ορισμένα σημεία τα 14,00 μέτρα μίλησε για «κατασκευές οι οποίες έγιναν με τον τρόπο που έγιναν, στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν με τον τρόπο που νομιμοποιήθηκαν, που η Κτηματική Υπηρεσία δεν έχει προσδιορίσει τη συγκεκριμένη ζώνη παραλίας για εκείνο το σημείο και εν πάση περιπτώσει ας ανοίξουν οι ακτές μετά τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε να μπορεί να κατεβαίνει ο  κόσμος προς τη θάλασσα», και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 177958/24-05-2021 πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

            Θέλουμε όμως να του θυμίσουμε ότι με τη με αρ. 98190/7018/11-08-2016 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κου Διονυσίου Παναγιωτόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 275/Δ’/04-10-2016,  επικυρώθηκε η από 01-06-2016 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού και Μερικού Επανακαθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή νοτίως Ξενοδοχείου MESSINIAN BAY, στα όρια Τ.Κ. Μικρής Μαντίνειας και έγινε καθορισμός τόσο της γραμμής αιγιαλού όσο και της ζώνης παραλίας πλάτους 10,00 μέτρων στην εν λόγω περιοχή  ερχόμενη σχεδόν σε επαφή με τον υπάρχοντα δρόμο.

Προξενεί επομένως ιδιαίτερη εντύπωση η άποψη που διατυπώνεται στο πιο πάνω αναφερθέν έγγραφο της υπηρεσίας ότι είναι δυνατόν να απαιτηθεί η επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού μόλις πέντε χρόνια μετά τον επανακαθορισμό της.

Είναι προφανές ότι τα κατολισθητικά φαινόμενα που παρατηρούνται οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στη διάβρωση του πόδα (του κάτω μέρους) του πρανούς και είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν κτήρια πάνω από αυτό, η αντιδιαβρωτική προστασία του  είναι υποχρεωτική καθώς η περιοχή επιβαρύνεται ως προς τον τρόπο κίνησης των θαλασσίων υδάτων από τα λιμενικά έργα που έγιναν ανατολικότερα της αυτής χωρίς την ύπαρξη ακτομηχανικής μελέτης του συνόλου του μυχού του κόλπου.  

Τα όποια κτίσματα της περιοχής  σήμερα έχουν τακτοποιηθεί, το έχουν κάνει σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία καθώς προϋπήρχαν της χρονολογίας καθορισμού της ζώνης της παραλίας . Η τακτοποίησή τους  όμως αυτή δεν επηρεάζει το κύρος και τη διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

Η απελευθέρωση της ζώνης της παραλίας είναι επομένως πολιτική απόφαση,  είναι εφικτή η απαλλοτρίωσή της εφ’ όσον υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα και δεν απαιτούνται προσχηματικές δικαιολογίες για την υλοποίησή της. Εάν τώρα ο κος περιφερειάρχης θεωρεί ότι είναι μείζον θέμα η πρόσβαση στην ακτή έχει τη δυνατότητα με λίγα χρήματα να προβεί άμεσα σε πρώτη φάση στην απαλλοτρίωση διόδων πρόσβασης σε αυτή”.