Τετάρτη
28
Φεβρουάριος
TOP

Πεντακάθαρη θάλασσα και από τις αναλύσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ, ελήφθησαν στις 18 Αυγούστου 2018 δείγματα θαλάσσιου νερού από 5 σημεία των ακτών του Δήμου Καλαμάτας και αναλύθηκαν από αρμόδιο, πιστοποιημένο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που παρατίθενται κατωτέρω, πιστοποιούν εκείνα των τακτικών δειγματοληψιών από πλευράς ΔΕΥΑΚ: τα νερά κολύμβησης στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Παρατίθεται, επίσης, η ανάλυση ενός ακόμη δείγματος, την οποίαν παρήγγειλε ο Δήμος Καλαμάτας.
Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο iper των Ιωαννίνων.