Τετάρτη
8
Φεβρουάριος
TOP

Πεντακάθαρη θάλασσα και από τις αναλύσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ, ελήφθησαν στις 18 Αυγούστου 2018 δείγματα θαλάσσιου νερού από 5 σημεία των ακτών του Δήμου Καλαμάτας και αναλύθηκαν από αρμόδιο, πιστοποιημένο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που παρατίθενται κατωτέρω, πιστοποιούν εκείνα των τακτικών δειγματοληψιών από πλευράς ΔΕΥΑΚ: τα νερά κολύμβησης στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Παρατίθεται, επίσης, η ανάλυση ενός ακόμη δείγματος, την οποίαν παρήγγειλε ο Δήμος Καλαμάτας.
Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο iper των Ιωαννίνων.