Αρχική LIVENOW Ποιες λύσεις δίνουν οι τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια

Ποιες λύσεις δίνουν οι τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια

192
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε γενναίες διαγραφές δανείων αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες σε
δανειολήπτες που έχουν λάβει καταναλωτικά, επιχειρηματικά χωρίς
εξασφαλίσεις. Τα πιστωτικά ιδρύματα, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των stress
test είναι αποφασισμένα να επιβάλουν την τάξη το επόμενο διάστημα.