Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

Ποιοι γλιτώνουν από τις e-αποδείξεις – Για ποιους «κουρεύεται» το πέναλτι έως 50%

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε. Οι ηλεκτρονικές πύλες του Taxisnet αναμένεται να ανοίξουν εντός της εβδομάδας και η ΑΑΔΕ δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους φορολογούμενους για το «κούρεμα» τριών ταχυτήτων που εφαρμόζεται στο φορο-πέναλτι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά και όσοι είναι 60 ετών και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο της κάλυψης του 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα ενώ μικρότερο πέναλτι θα πληρώσουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν λόγω της πανδημίας και των απανωτών lockdown να πιάσουν το όριο του 30%. Για τους φορολογούμενους αυτούς το πρόστιμο μειώνεται έως και 50%.

Τι θα ισχύσει φέτος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή, ειδικά για τα εισοδήματα του 2020 που θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ο πρόσθετος φόρος 22% που επιβάλλεται στις αποδείξεις που λείπουν δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στο απαιτούμενο ύψος δαπανών και στο ύψος των δαπανών που έγιναν με ηλεκτρονικό «κουρεύεται» έως 100%. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

1. Κατάργηση του πέναλτι 22%. Απαλλάσσονται πλήρως από τις αποδείξεις και συνεπώς από τον έξτρα φόρο:

– Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.

– Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19

– Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020,

– Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020

– Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ

– Οι φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2. Μείωση του πέναλτι κατά 50%. Για φορολογούμενους που δεν είναι πληττόμενοι και είναι κάτω των 60 ετών το πρόστιμο μειώνεται από 22% σε 11% για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος αλλά υψηλότερο από το 20%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000 ευρώ απαιτείται να δηλώσει ηλεκτρονικές πληρωμές τουλάχιστον 4.500 ευρώ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750 ευρώ), τότε ο έξτρα φόρος θα ανέλθει σε 82,5 ευρώ [(4.500-3.750)*11%=82,5].

3. Κλιμακωτή μείωση του προστίμου. Για μη πληττόμενους φορολογούμενους ηλικίας κάτω των 60 ετών εφόσον το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε η προσαύξηση του φόρου υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) με συντελεστή 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που υπολείπονται για να καλύψουν το 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) με συντελεστή 11% στο ποσό των e-αποδείξεων που λείπουν για να καλύψουν πάνω από το 20% και έως το 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700 ευρώ), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 638 ευρώ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429 ευρώ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209 ευρώ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209 ευρώ}.

Πέραν των παραπάνω το όριο των αποδείξεων για τους υπόχρεους μειώνεται καθώς στον υπολογισμό του εισοδήματος επί του οποίου προσδιορίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν περιλαμβάνονται έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας.

Ποια εισοδήματα δεν υπολογίζονται

Αναλυτικότερα δεν υπολογίζονται τα ακόλουθα εισοδήματα:

– Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

– Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής

– Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

– Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

– Οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα

Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται στο πραγματικό εισόδημα το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή εξαρτώμενο τέκνο εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.