Δευτέρα
24
Ιούνιος
TOP

Ποιοι 51 Δήμοι παίρνουν 11,6 εκατομμύρια – Τι θα μπορούν να πληρώσουν (λίστα)

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 13η Απριλίου, επιχορηγούνται 51 Δήμοι με συνολικό ποσό έως 11.653.513,64 € και χρέωση του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:

– από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/10/2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

– από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως 31/10/2010 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το αρ.11 του π.δ. 164/2004, όπως και σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998,

– για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 31/10/2020 με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο της παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980.

Ανάμεσα στους 51 Δήμους και αυτοί της Δυτικής Μάνης με ποσό επιχορήγησης 44.275,41 ευρώ και Καλαμάτας με ποσό επιχορήγησης 84.557,11 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Απόφαση επιχορήγησης υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπ.Εσωτερικών, δηλαδή από την πολιτική ηγεσία και όχι από την Υπηρεσιακή Γραμματέα όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση επιχορήγησης και κατωτέρω ειδικά τη Λίστα των 51 Δήμων: