Κυριακή
5
Δεκέμβριος
TOP

Προκήρυξη θέσεων στο Πειραματικό σχολείο Καλαμάτας

Προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Σχολείο Καλαμάτας (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Ειδικότερα, η Διοικούσα  Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την αριθμ 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022» (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) Καλεί  τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., να υποβάλλουν αίτησημέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη13/07/2021 έως την Κυριακή 25/7/2021 έως τις 00:00.                                                                                     

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ : 12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 71 Ε.Α. ΔΑΣΚΑΛΟΙ: 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ : 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 1

Περισσότερα στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/news/49446-13-07-21

Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                                         

Γιάννης Χριστόπουλος