Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ Προσοχή στα ζιζανιοκτόνα

Προσοχή στα ζιζανιοκτόνα

767
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας γνωστοποιεί στους παραγωγούς τα παρακάτω:

Επειδή το διάστημα που διανύουμε, συμπίπτει με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στις δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια αλλά και σε άλλες εκτάσεις, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:
1. Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου, εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί
2. Να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος
3. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή ή φυσάει
4. Το ψεκαστικό συγκρότημα να είναι συντηρημένο και να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση
5. Αν το ζιζανιοκτόνο που θα επιλεγεί είναι τοξικό για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος, για την αποφυγή της μελισσοτοξικότητας (π.χ. να μην ψεκάζονται ανθισμένα ζιζάνια, αποφυγή ψεκασμού τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών)
6. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με φύλλωμα, βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος
7. Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες
8. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν
9. Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία
10. Να τηρούνται οι αποστάσεις και οι απαγορεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία από κατοικίες , σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους.
Συγκεκριμένα, χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοφαρμάκων με ένδειξη xn ή ανάλογο εικονίδιο εντός κατοικημένης περιοχής, επιτρέπεται μόνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από κατοικίες και 80 μέτρων από σχολεία κ.λπ. και 10 μέτρα σε αγροτικές περιοχές.
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων όπως, μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό.