Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Πρόταση για 7 νέα Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Πρόταση ίδρυσης 7 νέων Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, απέστειλε προς το Δήμο Καλαμάτας η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. Τα νέα Τμήματα θα προστεθούν στα 12 ήδη λειτουργούντα στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, 9 σε Δημοτικά και 3 σε Νηπιαγωγεία. Τα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα Ένταξης θα εδρεύουν στις εξής σχολικές μονάδες:

1. Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
2. 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (ίδρυση 2ου Τμήματος)
3. Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας
4. Νηπιαγωγείο Λαιΐκων
5. 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
6. 14ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
7. 19ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.
Το θέμα θα εισαχθεί προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται πως σε Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ορισμένες μόνο ώρες την εβδομάδα και εντός του σχολικού πλαισίου. Κατά πλειονότητα, φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ένταξης διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.