Κυριακή
23
Ιούνιος
TOP

Πρόταση του δήμου Καλαμάτας για Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας στη Μ. Μαντίνεια

Πρόταση με τίτλο «Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας» για χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€, υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Φ. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Το εν λόγω έργο αφορά σε ανέγερση νέου κτηρίου που θα εξυπηρετεί πολιτιστικές χρήσεις του Δήμου και συγκεκριμένα θα στεγάζει μουσειογραφική έκθεση για την ανάδειξη του αλιευτικού τουρισμού της περιοχής, μέσω της προβολής της αλιευτικής δραστηριότητας στον Μεσσηνιακό κόλπο.

Η θέση υλοποίησης του έργου βρίσκεται στο Δ.Δ. Μικράς Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας και αποτελεί μια περιοχή με έντονη τουριστική αλλά και αλιευτική δραστηριότητα. Η κατασκευή του νέου κτηρίου θα πραγματοποιηθεί εντός οικοπέδου έκτασης (750 τ.μ.), το οποίο περιλαμβάνει δυο υφιστάμενα κτήρια διαστάσεων 82,6 τ.μ. και 36,20 τ.μ., που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Το νέο εκθεσιακό κέντρο θα αποτελεί επέκταση καθ’ ύψος και σε κάτοψη του υφισταμένου, με συνολικό εμβαδό 70 τ.μ. Το νέο κτήριο θα αποτελεί μια σύμμικτη κατασκευή με στοιχεία μετάλλου και οπλισμένου σκυροδέματος, δημιουργώντας αντιθέσεις μεταξύ του υφιστάμενου «παλαιού» πέτρινου κτιρίου και του «σύγχρονου» νέου. Οι όψεις θα επενδυθούν με υαλοπίνακες, προσφέροντας την δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει τον Μεσσηνιακό κόλπο.

Η πρόταση θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα ως κάτωθι:

Υποέργο 1: Ανέγερση κτηρίου στέγασης έκθεσης προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας. Προϋπολογισμού 250.000,00€

Υποέργο 2: Περιεχόμενο εκθεσιακού κέντρου – Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Προϋπολογισμού 80.000,00€