Αρχική LIVENOW Πως θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων

Πως θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων

88
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων.