Πέμπτη
29
Ιούλιος
TOP

Πώς θα λειτουργεί το Χρηματιστήριο της Ενέργειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, μέσω και
της δημιουργίας ενός χρηματιστηρίου ενέργειας αλλά και μιας
χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.