Τρίτη
21
Σεπτέμβριος
TOP

Σε ποιους Φορείς και ΟΤΑ διορίζονται μόνιμα 183 διακριθέντες αθλητές (Λίστα) – Και στο νομό Μεσσηνίας

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2530/«14.6.2021» (ημ/νία κυκλοφορίας Φ.Ε.Κ.: 16.6.2021), αφορά την κατανομή 183 διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.

Για την έκδοση της Απόφασης, ελήφθησαν υπόψη οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης Φορέων διορισμού των διακριθέντων αθλητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση διορισμού το 2010.

Μπορείτε να δείτε κατωτέρω τον Πίνακα κατανομής, όπου περιλαμβάνονται και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

ΠΗΓΗ