Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

Στήριξη της ψηφιοποίησης ζητούν οι εταιρείες από Ταμείο Ανάκαμψης-ΕΣΠΑ Έρευνες – Μελέτες

Σε μείζονα προϋπόθεση για την επιβίωσή τους έχουν αναγάγει – και – οι ελληνικές επιχειρήσεις την ψηφιακή τους μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δομής και της λειτουργίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο εναποθέτουν τις ελπίδες τους για χρηματοδοτική στήριξη των ψηφιακών τους πλάνων στους ευρωπαϊκούς πόρους, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα.

 

Ειδικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κυριότερη ανάγκη της εμπορικής επιχειρηματικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν μία στις τρεις εμπορικές εταιρείες (31%) θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Ένα σημαντικό τμήμα των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας (17%) θεωρεί πως τα κονδύλια θα πρέπει να υποβοηθήσουν τις συνέργειες και τις δικτυώσεις των επιχειρήσεων. Στο ίδιο ποσοστό (17%) οι εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, ένα ποσοστό 16% απαντά ότι οι συγκεκριμένοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν στον πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έρευνα από το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, η οποία καταγράφει – μεταξύ άλλων – τις απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας σε σχέση με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 500 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κατά την περίοδο 16 έως 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η εικόνα των εμπορικών εταιρειών της χώρας σχετικά με τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού καταγράφει μια διακύμανση των απαντήσεων, η οποία και σχετίζεται με το είδος της δραστηριότητας.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα, το ζήτημα της πράσινης μετάβασης και όχι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κυρίαρχο αίτημα. Έτσι, το 30% των επιχειρήσεων αυτών καταγράφει, λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων που προσφέρει, την αναγκαιότητα υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Ένα 18% των εμπορικών εταιρειών του κλάδου των τροφίμων απαντά ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να διατεθούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το 15% ζητά την κατεύθυνση των κονδυλίων στην εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες.

 

Περί ψηφιοποίησης

Σύμφωνα με την έρευνα, συνολικά από τις εμπορικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), οι μισές θεωρούν την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησης ως την κρισιμότερη ανάγκη της. Τo στοιχείο αυτό υπόκειται δυνητικά σε μια διττή ανάγνωση. Πρώτον η ψηφιοποίηση δεν εξαντλείται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο είναι μια βασική ψηφιακή υποδομή. Δεύτερον, εντός του κλάδου του εμπορίου υπάρχουν οι κρυφοί επιταχυντές (hidden drivers) της ψηφιακής μετάβασης, οι οποίοι και θα πρέπει να υποστηριχθούν από τις δημόσιες πολιτικές.

 

πηγη