Πέμπτη
29
Φεβρουάριος
TOP

Στη συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου συμμετείχε ο δήμαρχος Καλαμάτας

Συνεδρίασε την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο συζήτησης την τιμολογιακή πολιτική του ΦοΔΣΑ, έτους 2021. Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στόχος της συζήτησης ήταν η διαμόρφωση μιας πρότασης ευρείας αποδοχής όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική του 2021, ειδικά στο θέμα του επιμερισμού του κόστους λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς οι Δήμοι της Πελοποννήσου, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Καλαμάτας, αναμένουν την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των απορριμμάτων.