Τετάρτη
19
Ιανουάριος
TOP

Συζήτηση για το νέο θεσμικό πλαίσιο ως προς τις δημόσιες συμβάσεις

Τηλεδιάσκεψη είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τα στελέχη από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τον περί αναθέσεων νέο νόμο 4782/2021 που αφορά -μεταξύ άλλων- στον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ο οποίος αντικαθιστά τον προγενέστερο σχετικό νόμο 4412/2016.

Στην τηλεδιάσκεψη, ειδικότερα, αναλύθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάστηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν προκειμένου να αυξηθούν οι απορροφήσεις των πιστώσεων για έργα.