Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Συνάντηση Λαμπρόπουλου με Λιβανό για το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και άλλα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα, που έχουν προκύψει στην εμπορία και απορρόφηση της Ελιάς «Ποικιλία Καλαμών» και η αμφισβήτηση που δέχεται το «ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» απαιτούν κοινές εμπεριστατωμένες θέσεις και προτάσεις για έξοδο από την κρίση.

Για τον λόγο αυτόν και κατόπιν συνεργασίας που είχα με  τον διακεκριμένο Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Γεώργιο Ζακυνθινό, καθώς και με τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας κ. Γιάννη Πάζιο, καταλήξαμε αφενός στη διατύπωση των λανθασμένων πολιτικών, που οδήγησαν σε αυτή τη θέση το προϊόν μας και αφετέρου σε προτάσεις για το τι πρέπει να πράξουν συνεταιρισμοί παραγωγών και κυρίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού Τρίτων χωρών, που παράγουν ελιές Ποικιλίας Καλαμών, την προστασία του «ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και άλλων προϊόντων.

Προς τούτο ετοιμάσαμε αναλυτικό φάκελο, τον οποίο και παρέδωσα σήμερα, 10/03/21, ιδιοχείρως στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Στον φάκελο περιέχονται:

  1. Τεκμηριωμένο κείμενο, που φέρει την υπογραφή μου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιγράφονται τα προβλήματα και η ανάγκη προστασίας του «ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», καθώς και πως οδηγηθήκαμε σε αυτά.
  2. Κοινή Επιστολή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, του Συλλόγου Υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων ΠΟΠ-ΣΥΜΕΠΟΠ, του Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού ΝΗΛΕΑΣ και του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Στέρνας με θέμα:

«ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ, Προοπτικές για το Μέλλον-Οδικός Χάρτης προς Επίλυση του Προβλήματος.

  1. Η με αριθμ.256/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
  2. Η με αριθμ. Πρωτοκόλλου 136/15.09.2010 απάντηση, σε ερώτηση στη Βουλή, του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής μου, με τον Υπουργό κ. Λιβανό συζητήσαμε, επίσης και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τους αγρότες μας και τον Νομό Μεσσηνίας όπως:

  • Την περάτωση του Φιλιατρινού φράγματος και την χρηματοδότηση και κατασκευή του Μηναγιώτικου.
  • Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών Συκιάς και Σταφίδας
  • Την έγκριση επιλαχόντων αγροτών του Προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης, Προκήρυξης 2017.
  • Τη λήψη μέτρων για εξασφάλιση της απορρόφησης της πρώιμης ανοιξιάτικης πατάτας.

Η επιστολή του κου Λαμπρόπουλου:

“Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν διαχειριστές πολιτικών, που δημιούργησαν και δημιουργούν αδιέξοδα και τετελεσμένες καταστάσεις για το μέλλον, χωρίς να θωρακίσουν τους Έλληνες αγρότες και εξαγωγείς αμιγώς Ελληνικής ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ.

Είναι όλοι εκείνοι, που δεν δίστασαν να αιτηθούν την κατάργηση του εθνικού μας ΠΟΠ προϊόντος και κατέστησαν τον όρο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ως γενικό προς χρήση από τον καθένα, προκαλώντας παγκόσμια καταναλωτική σύγχυση.

Σήμερα, οι χειρότερες προβλέψεις ισοπέδωσης τιμής αλλά και μείωσης εξαγωγών έγιναν πραγματικότητα λόγω αυτών των καταστροφικών πολιτικών, ενώ ουδείς μέχρι σήμερα παρουσίασε Σχέδιο και Όραμα για την ελιά ΚΑΛΑΜΩΝ, από όσους συνομιλούν και χαράζουν Εθνική Στρατηγική για το προϊόν.

Οι ίδιοι ενέπλεξαν και πολιτικά πρόσωπα, των οποίων οι αποφάσεις, επιδείνωσαν την κατάσταση, όπως η Υ.Α. 331/20735/2018 του πρώην Υπ.Α.Α.Τ. Β. Αποστόλου που ενέταξε, δίχως να ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες, στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών τον προστατευμένο όρο (ονομασία προέλευσης) «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ». Η ενέργεια αυτή παραβαίνει το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα

  • τον Κανονισμού 1151/12 Άρθρο 13 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (22 χρόνια μετά την κατοχύρωση του εθνικού μας προϊόντος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) το 1996 από την Ε.Ε.), αλλά και
  • τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 637/2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής σχετικά με την καταλληλόλητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών (νέο ενοποιημένο κείμενο έκδοσης 28/8/2013)[1], Άρθρο 2.2 που επίσης αποκλείει την χρήση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας προέλευσης ως ονομασία ποικιλίας σύμφωνα και με τον ανωτέρω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1151/12 Άρθρο 13.2 (αντικατέστησε τον Καν. 510/2006 Άρθρο 13.2).

Αποτελεί δε άξιο ελέγχου με ευθύνες ποινικές το γεγονός ότι το ΥΠΑΑΤ, μερίμνησε να εντάξει στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο ποικιλιών (FRUMATIS) τον προστατευόμενο όρο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» από τις 06/12/2016 δυνάμει της Υ.Α 3247/137259/2016 που διήρκησε μόνο δεκατέσσερις (14) ημέρες, αφού η μετέπειτα ΥΑ 3401/144590/2016 διέγραψε τον όρο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» από τον Εθνικό μας Κατάλογο ποικιλιών!  Για την παράτυπη αυτή ενέργεια που μας εκθέτει όλους, διερωτήθηκε ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (δείτε Κοινοβουλευτική Απάντηση Ε-005399-17).

Αξιοπερίεργο επίσης είναι πως και οι τρείς ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις στηρίχθηκαν στην 29/6/2016 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, από την οποία όμως ΔΕΝ προκύπτει ότι υπάρχει θετική εισήγηση για την προσθήκη του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ.  Επομένως η προσθήκη του συνωνύμου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» συμπεριελήφθη μη νομίμως και κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1564/1985 «η εγγραφή ποικιλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 20 του ν. 1654».

Γεγονός είναι ότι λάθος χειρισμοί, παραλείψεις, επιλεκτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών και νόμων οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση την Ελληνική ελιά ΚΑΛΑΜΩΝ.  Αντί λοιπόν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, δικάζουμε ο ένας τον άλλον, πολλές φορές δίχως να έχουμε την πλήρη εικόνα του θέματος.

Σε συνέχεια της παρούσας, σας επιδίδω και μια επιστολή των τοπικών παραγωγικών φορέων της περιοχής μου, που αποτυπώνουν τα όσα εν συντομία απέδωσα  για την στρεβλή εικόνα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών ελιάς καλαμών, των Μεσσήνιων παραγωγών του προϊόντος «ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας»  και γενικά του Εθνικού μας προϊόντος, καθώς και προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει από πλευράς των φορέων και κυρίως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με εκτίμηση

Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος

Βουλευτής Μεσσηνίας”