Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Συνάντηση Νίκα με καταστηματάρχες της οδού Ιατροπούλου – Αίτημα για αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων

Συνάντηση με καταστηματάρχες της οδού Ιατροπούλου, στο τμήμα της που έχει πεζοδρομηθεί και όπου δραστηριοποιούνται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχε ο Δήμαρχος. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αύξηση του χώρου που διατίθεται από το Δήμο Καλαμάτας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ο Δήμαρχος τους διαβεβαίωσε ότι θα γίνει έλεγχος και αν υπάρξει δυνατότητα θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Προτεραιότητα, όμως, έχει ο δημόσιος χώρος, η ασφάλεια των διακινουμένων, αλλά και η εξυπηρέτηση των κατοίκων των διαμερισμάτων της οδού Ιατροπούλου. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον κοινό τόπο και την ισορροπία μεταξύ των επιδιώξεων των πολιτών, που συχνά είναι αντικρουόμενες.

Η ανάπλαση της Ιατροπούλου από το Δήμο Καλαμάτας έδωσε τη δυνατότητα της αξιοποίησης ιδιοκτησιών και της εντυπωσιακής αύξησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο δρόμο, που θα γίνει ευρύτερη με την ολοκλήρωση της ανάπλασης από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι την οδό Νέδοντος, η οποία θα έχει περατωθεί μέχρι τέλους του χρόνου.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας