Αρχική ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Συνελήφθη ο 50χρονος Ρομά που… δάγκωσε δημοτικό αστυνομικό!

Συνελήφθη ο 50χρονος Ρομά που… δάγκωσε δημοτικό αστυνομικό!

294
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σήμερα το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς δύο (2) Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Καλαμάτας, γιατί χθες (12.10.2020) το μεσημέρι, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τους εξύβρισε και τους επιτέθηκε, προκαλώντας τους απλές σωματικές βλάβες.

 

Ξεφεύγει η κατάσταση! Ρομά για μια κλήση επιτέθηκε σε δημοτικούς αστυνομικούς και… δάγκωσε έναν!