Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Συνεχίζουν οι πυροφύλακες στην Καλαμάτα

Με Απόφαση του Δημάρχου Π. Νίκα και με πληρωμή τους από Δημοτικούς Πόρους πλέον, παραμένουν στην

Υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 οι 40 πυροφύλακες, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από 1ης Ιουλίου και προσέφεραν συγκεκριμένες υπηρεσίες για 2 μήνες. 

Το έργο που παρήγαγαν μέχρι τώρα θεωρείται πολύτιμο, διότι με τις οδηγίες των Δημοτικών Υπηρεσιών και των Προέδρων των Κοινοτήτων οι πυροφύλακες αποψίλωναν, καθάριζαν, επισκοπούσαν, επικοινωνούσαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έσβησαν φωτιές εν τη γενέσει τους.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει περί τα 20 οχήματα, ετοιπόλεμα για πυρόσβεση, τα οποία χρησιμοποιούν οι πυροφύλακες για την επιτέλεση του έργου τους.