Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Τα νέα δεδομένα και τα κρίσιμα σημεία για την εκπαίδευση

Τα νέα δεδομένα και τα κρίσιμα σημεία για την εκπαίδευση παρουσίασε με αφορμή και την ανακοίνωση των βάσεων ο έμπειρος φροντιστής Β. Δικαιουλάκος, με ξεχωριστές επισημάνσεις, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις.