Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ Τι αλλάζει με το σχέδιο νόμου για τα νωπά προϊόντα

Τι αλλάζει με το σχέδιο νόμου για τα νωπά προϊόντα

772
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχέδιο νόμου κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια, ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Μεταξύ άλλων:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ αυτού αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Ειδικότερα:

Καθορίζονται:

α.Οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

β. Το χρονικό διάστημα (60 ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου) εντός του οποίου πρέπει να εξοφλήσει ο έµπορος τον παραγωγό.

γ. Τα σχετικά με τη συναλλαγή στοιχεία που υποχρεούται να προσκοµίζει ο παραγωγός στην αρµόδια αρχή. Με κ.υ.α. ρυθμίζεται κάθε Θέμα σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων εξόφλησης τιμολογίων και επιταγών, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από τη διενέργεια των ελέγχων κ.λπ. (άρθρα 1-3)