Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Υπηρεσία αναλαμβάνουν 40 πυροφύλακες στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας καλωσόρισε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, σαράντα εργάτες πυροπροστασίας, που αναλαμβάνουν από

1ης Ιουλίου υπηρεσία για διάστημα δύο μηνών, δηλαδή μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός εάν παραστεί ανάγκη. Οι πυροφύλακες θα καλύπτουν την Καλαμάτα, τη Δημοτική Κοινότητα Βέργας και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

Παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, άλλων αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και της Πυροσβεστικής, ο Δήμαρχος ζήτησε από τους πυροφύλακες να δώσουν έμφαση στην πρόληψη, επιτηρώντας τις περιοχές ευθύνης τους, συνεργαζόμενοι πάντοτε με τους αρμοδίους της Πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο και το συντονισμό σε περίπτωση φωτιάς, καθώς και με τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των εργατών πυροπροστασίας είναι ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από ανεπιθύμητη βλάστηση, ενώ θα βοηθούν σε περίπτωση πυρκαϊάς σε γειτονική περιοχή.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εργάτες πυροπροστασίας, πολλοί από τους οποίους απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο επί χρόνια, διότι έχουν κατασβέσει εν τη γενέσει τους πλήθος πυρκαϊών, πριν αυτές γίνουν απειλητικές για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Τους ζήτησε δε να επιτηρούν και τις υδατοδεξαμενές, ώστε αυτές να έχουν νερό.
Ορισμένοι από τους προσληφθέντες θα πάρουν άδεια για να οδηγούν τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου. Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία με το Σύλλογο «Οι Φίλοι του Ταϋγέτου», για πυροπροστασία με οχήματα που διαθέτει ο Σύλλογος και συντηρεί ο Δήμος.