Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών»

Διαγραμμίσεις με ανακλαστική βαφή, διαγραμμίσεις με ψυχροπλαστικό υλικό και αφαίρεση διαγραμμίσεων με αδροποίηση της επιφάνειας περιλαμβάνει το έργο προϋπολογισμού μελέτης 80.000 € για το οποίο υπεγράφη χθες, Πέμπτη 22 Ιουλίου από τον δήμαρχο και τη νόμιμη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, σύμβαση για τη εκτέλεσή του.

Πηγή χρηματοδότησης του έργου, που έχει λάβει έκπτωση 11,85% είναι πόροι από τη ΣΑΤΑ, ενώ οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την 31/2020 εγκεκριμένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η αποκατάσταση της οριζόντιας σήμανσης, με γνώμονα την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

Κατά προτεραιότητα θα γίνουν διαβάσεις σε περιοχές γύρω από σχολεία, στο κέντρο της πόλης και σε οδικούς άξονες (οριογραμμές, άξονες οδών κ.λπ.).