TOP

«Ψήνεται» ενεργότερη συμμετοχή της ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Nέες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) πρόκειται να ανακοινώσει σύντομα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, η συνεργασία με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, σε σχέση με την ΕΤΕπ το 2016 συνάψαμε συμφωνίες-ρεκόρ, ύψους 2,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επιπλέον πόρους που διατίθενται για έργα υποδομών και χρηματοδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτές τις συμφωνίες περισσότερα από 1,4 δισ. ευρώ διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία την ίδια χρονιά.

Αναφορικά με το 2017, τονίζουν, αναμένεται να εκταμιευτούν στην αγορά περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ, με τα κεφάλαια αυτά να χρηματοδοτούν κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα, αναπτυξιακά έργα στους δήμους και στις τοπικές κοινωνίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη διενέργεια νέων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διεύρυνσης των σχέσεων με την ΕΤΕπ, πρόσφατα επισκέφτηκε την έδρα της στο Λουξεμβούργο ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο Βέρνερ Χόγιερ και με επιτελικά στελέχη τέθηκαν οι βάσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Από αυτές τις συμφωνίες που έγιναν με την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (EBRD) αλλά και την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, αναφέρουν τα ίδια στελέχη, έχουν ήδη διοχετευτεί περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από κεφάλαια κίνησης και δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξειδικευμένα προϊόντα για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων (Τrade Finance Facility).

Σύντομα, ωστόσο, αναμένεται και η λειτουργία του Ταμείου Συνεπενδύσεων(Equi Fund). Η συγκρότησή του προχωράει γοργά, αναφέρουν τα ίδια στελέχη, και είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των 11 ή 12 διαχειριστών των υποταμείων (sub-fund managers). Ο Διαχειριστής του Ταμείου που είναι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) έχει ήδη εγκρίνει οκτώ sub-fund managers ενώ αναμένεται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου να εγκρίνει επιπλέον 3 ή 4. Ακολούθως θα εκκινήσει το πρόγραμμα επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις.

Το EquiFund είναι ένα καινοτόμο χρηματοοικονομικό εργαλείο συμμετοχικής χρηματοδότησης (equity funding). Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται αυτό το διάστημα σε χώρα της ΕΕ, καθώς έχουμε ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 260 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται η συμμετοχή της ΕΤΕπ με επιπλέον 60 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Θα στηρίξει επίσης τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών πάρκων και την παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στη λειτουργία του, το EquiFund θα απαρτίζεται από τρία «παράθυρα», και συγκεκριμένα ένα για τον τομέα της καινοτομίας και δύο για τους τομείς της γενικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τα «παράθυρα»:

α) Innovation window (καινοτομία)

β) Early stage Venture Capital Funds και

γ) Growth Stage Private Equity Funds

Το πρώτο «παράθυρο»

Στο πρώτο «παράθυρο», δηλαδή της «καινοτομίας», προβλέπεται να δημιουργηθούν αρχικά δύο υποταμεία. Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Fund – TT Fund) και το Ταμείο Επιτάχυνσης (Accelerator Fund).

Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στοχεύει στην ενίσχυση έργων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους.

Η ενίσχυση μπορεί να εστιάζει σε επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), στην εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Αντίστοιχα το Ταμείο Επιτάχυνσης στοχεύει ομάδες-έργα ή και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ. Στόχος κατά τη λειτουργία του ταμείου επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring – coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Ομοίως το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Η γενική επιχειρηματικότητα

Για την ενίσχυση της γενικής επιχειρηματικότητας θα «ανοίξουν», όπως προαναφέρθηκε, δύο «παράθυρα» και συγκεκριμένα τα:
– Early stage Venture Capital Funds
– Growth Stage Private Equity Funds

Σημειώνεται ότι σε κάθε «παράθυρο» της γενικής επιχειρηματικότητας θα συσταθούν από 2 έως 4 υποταμεία.

Τα υποταμεία της γενικής επιχειρηματικότητας θα απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. euro2day.gr