Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Όλα τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εντός του Ιουνίου

Με αιχμή την επιδότηση των παγίων δαπανών, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να βοηθήσει με μέτρα στήριξης τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν μετά την κρίση της πανδημίας. Μέχρι τις 17 Ιουνίου 2021 καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ως άνω ενίσχυση.

Το μέτρο αφορά παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα για το διάστημα από 1.4.2020 μέχρι 31.12.2020. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σωρευτικά να:

α) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,

β) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,

γ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στην απόφαση που καλύπτει μεγάλο εύρος επιχειρήσεων  ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,

δ) έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν,

στ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία

η) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

θ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,

ι) είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

Οι προθεσμίες

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν την ενίσχυση, ο προϋπολογισμός της οποίας σημειωτέον ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, θα ληφθούν υπόψιν τα δεδομένα του Ε3, το οποίο και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τις 17 Ιουνίου.

Επειδή η προϋπόθεση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στις επιχειρήσεις, καθώς μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα έχουν οριστικοποιηθεί και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, το υπουργείο, με προφορική δήλωση διαβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης αλλά μόνο η οριστικοποίηση του Ε3.

Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προλάβουν την προθεσμία που έχει τεθεί από το υπουργείο, χωρίς εν τέλει να γνωρίζουν αν θα υπαχθούν στην επιχορήγηση, καθώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Ενοίκια 

Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών, η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών, αναμένεται ο Ιούνιος να είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που ενδέχεται να απαιτηθεί να παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο. Παράλληλα βέβαια θα τρέξει κι πρόγραμμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Εξωδικαστικός – πλατφόρμα 2ης ευκαιρίας

Ξεκίνησε επίσης, μετά το πέρας προστασίας της πρώτης κατοικίας,  η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, με έναν αλγόριθμο μέσα από τον υπολογιστή θα γίνονται οι σχετικές ρυθμίσεις Προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και 420 δόσεις για οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα, αλλά και κούρεμα κεφαλαίου, εφόσον αυτό αποφασίσει ο συμβιβασμός μεταξύ των μερών.

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

Η πρώτη δόση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ θα καταβληθεί έως το τέλος Ιουνίου, και θα περιλαμβάνει τόσο τον μήνα Ιούνιο όσο και τον μήνα Μάιο.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, τα νέα μέτρα που αφορούν το πρόγραμμα και περνούν από τη Βουλή θα ισχύσουν για το σύνολο των επιχειρήσεων που υπέβαλαν μέχρι, 31.05.2021, αίτηση στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ .

Υπενθυμίζεται ότι το ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019. Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα οκτώ  μηνών.

Τουριστικές επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε και το νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό καθώς έλαβε την σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πακέτο στήριξης ανέρχεται στα 420 εκατ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, οι οποίες έχουν υποστεί πλήγμα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

πηγη