Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

2003 – 2023: Είκοσι χρόνια ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ – ΚΕΦΙΑΠ

20 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο γιορτάζει το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑμεΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Μεσσηνίας που μετεξελίχθηκε σε κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας του γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Η επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας.