Αρχική ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 32 έργα σε ρυθμό υλοποίησης και πάνω από 15 εκατ. ευρώ –...

32 έργα σε ρυθμό υλοποίησης και πάνω από 15 εκατ. ευρώ – Τι παρουσίασε ο Ν. Μπασακίδης για τις επόμενες στοχεύσεις (video)

71
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι στοχεύσεις από το δήμο Καλαμάτας έχουν ήδη τεθεί για το επόμενο διάστημα και αυτές έχουν να κάνουν με ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αφορά διάφορους τομείς. Ήδη σε ρυθμό υλοποίησης είναι 32 έργα με πάνω από 15 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η απορροφητικότητα να ξεπεράσει το 40% μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, το Σεπτ2019, προέβλεπε πιστώσεις 17,6 εκατ € και οι οποίες σήμερα έχουν διαμορφωθεί στο ποσό των 26,8 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση  51,7%, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. : Κατανομή πιστώσεων ανά κατηγορία πηγών χρηματοδότησης

Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αρχικη Πιστωση  ΤΠ2020 ΑΥΞ/ΜΕΙΩΣΗ Νεα Πίστωση ΤΠ2020
1 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 5.160.119,39        4.016.975,09        9.426.599,68       
2 Ανταποδοτικά Τέλη 1.605.497,08        276.922,92        1.819.734,32       
3 Ιδιοι Πόροι 3.992.997,53        1.681.977,58        5.914.547,33       
4 ΣΑΤΑ 1.928.568,59        468.523,28        2.292.691,87       
5 ΣΑΤΑ _ΣΧΟΛΕΙΩΝ 620.695,98        40.544,11        661.240,09       
6 Κρατικές Χρηματοδοτήσεις 4.374.405,80        1.678.073,83        6.701.724,63       
ΣΥΝΟΛΑ 17.682.284,37        8.163.016,81        26.816.537,92       

 

Μια αύξηση η οποία προήλθε, από εντάξεις έργων :

 1. Σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( ΣΒΑΑ, ΕΠ ΠΠΕΛ, ΥΜΕΠΕΡΑ, ΕΠ_ΑΝΕΚ, ΑΓΡ_ΑΝ)
 2. Σε Κρατικά Προγράμματα χρηματοδότησης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πράσινο Ταμείο, ΠΔΕ)
 3. Από Δημοτικούς πόρους, λόγω αύξησης των εσόδων του Δήμου.

Κατηγοριοποιώντας τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος, προκύπτει ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και η κάλυψη  των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, καλύπτονται από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, τους Δημοτικούς Πόρους, και την ΣΑΤΑ, ενώ μακρόπνοα έργα και άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άλλες Κρατικές χρηματοδοτήσεις, σε ποσοστό 60% περίπου.

Λειτουργούμε με τα δικά μας έσοδα και επενδύουμε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε και το Κράτος.

Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΤΠ2020 %
1 Ανταποδοτικά Τέλη 1.819.734,32        6,79%
2 Τακτικά Έσοδα (ΔΠ & ΣΑΤΑ) 8.868.479,29        33,07%
3 Έκτακτα Έσοδα (ΕΕ & Κρατικές Χρηματοδοτήσεις) 16.128.324,31        60,14%
ΣΥΝΟΛΟ 26.816.537,92

 

 

 

Η κατανομή των έκτακτων εσόδων από ΕΕ & Κρατικές Χρηματοδοτήσεις και η πορεία εξέλιξης των έργων είναι η εξής :

Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Επίκαιρο ΤΠ2020 Πλήθος ‘Εργων Στάδιο

Μελέτης

Προς

Διαγωνισμό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προς

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31/12/2020
1 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 642.841,04 2 0,00 230.000,00 0,00 412.841,04 0,00 0,00
2 Τομεακά

Επιχειρησιακά

Προγράμματα

3.752.758,64 5 0,00 904.993,53 0,00 982.501,33 847.577,49 440.000,00
3 Σχέδιο Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης

5.031.000,00 7 0,00 0,00 1.073.135,00 1.053.606,60 216.783,62 111.800,00
4 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1.451.414,54 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.414,54 1.287.709,00
5 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠ&Δ 1.370.000,00 4 870.000,00 0,00 0,00 0,00 267.512,23 145.000,00
6 ΥΠΕΣ – ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 46.988,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 46.988,00 30.000,00
7 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 868.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 465.128,79 200.000,00
8 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 516.837,34 4 231.489,12 100.000,00 137.793,42 0,00 47.554,80 45.000,00
9 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.035.376,17 4 0,00 549.245,00 0,00 289.547,00 196.584,17 203.584,17
14.715.215,73 32 1.101.489,12 1.784.238,53 1.210.928,42 2.738.495,97 3.397.543,64 2.463.093,17
Ποσοστά επι του ΠΥ των Έργων ΜΕΙΟΝ τις εκπτώσεις ποσού 4.482.520,05 € 7,49% 12,13% 8,23% 72,16%  

προκύπτει ότι :

 • το 72,16% των πιστώσεων έχει συμβασιοποιηθεί ή πρόκειται άμεσα να συμβασιοποιηθεί
 • Το ποσοστό υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων εκτιμάται ότι έως τέλος του έτους θα είναι : 40%
 1. Είναι στο στάδιο των μελετών, τα έργα :
  1. Μεταφορά σχολής χορού στο Μέγαρο Χορού
  2. Ολοκλήρωση γηπέδων στο Ασπρόχωμα
  3. Υλοποίηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων
 2. Σε προ διαγωνιστικό στάδιο είναι :
  1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου
  2. Η ανάπλαση οδών στην Αρτεμισία
  3. Τα στέγαστρα των στάσεων
  4. Οι παρεμβάσεις στο κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΔΗΠΕΘΕ
 • Σε διαγωνιστικό στάδιο είναι :
  1. Η ανάπλαση της πλατείας της Υπαπαντής
  2. Η ανάπλαση της οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα
  3. Οι μελέτες για την πυροπροστασία των σχολείων
 1. Λίγο πριν τη σύμβαση, είναι
  1. οι αναπλάσεις των έργων της ΣΒΑΑ, της οδού Πλαστήρα και της οδού Αναγνωσταρά
  2. ο δρόμος άνω-κάτω Βέργα,
  3. η ανάπλαση της οδού Κολοκοτρώνη κλπ, και των γύρω αυτής οδών
  4. Η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας
  5. Οι επισκευές στην Ηλέκτρα
 2. Συμβασιοποιήθηκαν πρόσφατα
  1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Φιλαρμονικής
  2. Ο δρόμος Πελεκητό – Ανω Αρφαρά
  3. Η εξέδρα στο γήπεδο της Δυτικής Παραλίας και τα αποδυτήρια στα Παλιάμπελα
 3. Υλοποιούνται :
  1. Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος
  2. Οι χώροι φιλοξενίας του εξοπλισμού παροχής τουριστικών υπηρεσιών, στο Ιστορικό Δημαρχείο και την Παραλία
  3. Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας
  4. Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας
  5. Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας
  6. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)
 • Είναι στη φάση της ολοκλήρωσης
  1. Η πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος
  2. Η επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Καλαμάτας
  3. Η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου στις περιοχές Αλαγονία – Μαχαλά
  4. Η κατασκευή του Α’ Υποέργου του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας

Το πεδίο εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
Α/Α Κατηγορία Ευρωπαϊκά

Προγράμματα

Κρατικές

Χρηματοδοτήσεις

ΣΥΝΟΛΑ
1 Αθλητικοί Χώροι 904.993,53 937.709,00 1.842.702,53
2 Αναπλάσεις 4.829.200,00 400.131,17 5.229.331,17
3 Διάφορα 184.750,50 46.988,00 231.738,50
4 Κτήρια 41.800,00 41.800,00
5 Κυκλοφοριακό 186.000,00 186.000,00
6 Οδικό Δίκτυο 412.841,04 2.051.705,54 2.464.546,58
7 Υποδομές Παιδείας 950.000,00 716.837,34 1.666.837,34
8 Πολιτιστικές Υποδομές 2.103.014,61 949.245,00 3.052.259,61
  9.426.599,68 5.288.616,05 14.715.215,73

 

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η ένταξη και χρηματοδότηση έργων 7 εκατ. €, ενώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί για τρία χρόνια η λειτουργία των ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ, με προυπ. 2.140.000,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ υπο ΕΝΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ
Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) ΣΒΑΑ 168.500,00
Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Ειδικές Ανάγκες ΣΒΑΑ 170.000,00
Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 4.234.952,00
Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού σταδίου Καλαμάτας Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 1.300.000,00
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 251.000,00
Επισκευές κτηρίου Ηλεκτρικής Εταιρείας Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 831.000,00
ΣΥΝΟΛΟ   6.955.452,00