Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 573 νέες επιχειρήσεις το 2019 στη Μεσσηνία – Λουκέτο σε 147 –...

573 νέες επιχειρήσεις το 2019 στη Μεσσηνία – Λουκέτο σε 147 – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνία

238
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2019 έγιναν 573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 147 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών, σε σύγκριση με το έτος 2018 ,είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2019.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2018 στην ίδρυση Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.), Ομορρύθμων Εταιριών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), καθώς επίσης και μια μικρή πτώση των Ατομικών Επιχειρήσεων το έτος 2019.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2019 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2019 ΙΣΟΖΥΓΙΟ                2018     –    2019
ΑΕ 3 5 ΑΕ 1 2 2 3
ΑΤΟΜΙΚΗ 340 327 ΑΤΟΜΙΚΗ 108 86 232 241
ΕΕ 35 70 ΕΕ 13 17 22 53
ΕΠΕ 3 5 ΕΠΕ 0 0 3 5
ΜΟΝ. ΕΠΕ 0 0 ΜΟΝ. ΕΠΕ 0 2 0 -2
ΙΚΕ 70 103 ΙΚΕ 1 5 69 98
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 0 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 2 -1 -2
ΟΕ 48 62 ΟΕ 13 32 35 30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0 0 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0 1 0 -1
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 0 1 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 0 0 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 500 573   138 147 362 426