Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

60 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες για την μεταφορά των μαθητών – Το ποσό για την Πελοπόννησο

Κατανεμήθηκε το ποσό των 60.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Για την περιφέρεια της Πελοποννήσου το ποσό αυτό ανέρχεται σε 6,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών οι 13 Περιφέρειες της χώρας λαμβάνουν 60.000.000,00€ για να εξοφλήσουν τις δαπάνες που έκαναν για την μεταφορά των μαθητών στα διοικητικά όρια των Περιφερειών τους.

Τα χρήματα προήλθαν από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», για την εξόφληση της δαπάνης τους για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Τα ποσά αυτά, δύναται να ανακατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να καλύπτονται δαπάνες μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023.

Στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022- 2023 ανά Περιφέρεια, προκύπτουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατίθενται για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους 2023-2024.

Η απόφαση