Παρασκευή
31
Μάρτιος
TOP

6η παράταση για την κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας ενέκρινε τη χορήγηση 6ης παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» (Α.Μ. 13/2019), για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης, ήτοι έως τις 11-06-2023, έτσι ώστε στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 145 τουΝ.4412/201 να υποβληθεί από τον ανάδοχο ένα αναπροσαρμοσμένο και εφικτό χρονοδιάγραμμα.

Στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας για τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

H Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
 τις καιρικές και τεχνικές απαιτήσεις του έργου
 To γεγονός ότι επί της ένστασης ήδη έχει γνωμοδοτήσει το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΡΓΩΝ ,
έχει αποφασίσει η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και εκκρεμεί η εξέταση του θέματος
από την ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ του έργου προτείνει την παράταση κατά ΠΕΝΤΕ (5)ΜΗΝΕΣ, ώστε στην συνέχεια σύμφωνα με το άρ.145 τουΝ.4412/2016 να υποβληθεί από τον ανάδοχο ένα αναπροσαρμοσμένο και εφικτό χρονοδιάγραμμα.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α : Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης, ήτοι έως 11-06-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΗΓΗ gargalianoionline.gr