Κυριακή
3
Δεκέμβριος
TOP

9 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν βρίσκουν προσωπικό (video)

Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μεγάλο πρόβλημα και προκαλεί ανησυχία στις ελληνικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για πολύ μικρές, είτε για μεγαλύτερες.

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού δεν εντοπίζεται μόνο στους κλάδους με εποχική δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός και ο επισιτισμός, αλλά διαπερνά οριζόντια και κάθετα όλη την οικονομική δραστηριότητα.