Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Αλλάζουν 26 χιλιόμετρα αγωγών ύδρευσης στην Καλαμάτας (video)

Ενδιαφέρον έχουν τα έργα και τα όσα σχετίζονται με την καθημερινότητα. Αυτή στοχεύει να βελτιώσει ο δήμος Καλαμάτας με έμφαση στην αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης. Η β’ φάση ολοκληρώνεται σταδιακά με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και την αλλαγή περίπου 26 χιλιομέτρων αγωγών. Ακολουθεί η γ’ μέσα στο καλοκαίρι, και, μια σειρά από έργα μέσω της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με την ενημέρωση