Τρίτη
27
Φεβρουάριος
TOP

Αντίστροφη μέτρηση για τους ΑΗΣ για Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη

Αντίστροφη μέτρηση για τους ΑΗΣ για Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη. Τίτλοι τέλους πέφτουν και οριστικά μέσα στο 2022 σε μια ολόκληρη περίοδο της βιομηχανικής-λιγνιτικής ιστορίας της χώρας με την κατεδάφιση των ΑΗΣ και των ορυχείων σε Πτολεμαίδα και Μεγαλόπολη που ενταχθεί στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης.

Το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι προεργασίες από τη ΔΕΗ για να μπουν μπουλντόζες σ΄ αυτές τις περιοχές. αυτό σηματοδοτεί η προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (EPCM) για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των εργασιών καθαίρεσης, διαχείρισης υλικών και κατεδάφισης των αποσυρόμενων ΑΗΣ και ορυχείων.

Ενδεικτικά, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος του έργου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της ΔΕΗ περιλαμβάνουν:

-Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνιστικών διαδικασιών

-Εκπόνηση προϋπολογισμών και μελετών επικινδυνότητας (risk management) έργων

-Παρακολούθηση του προγραμματισμού υλοποίησης των έργων

-Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-Επί τόπου παρακολούθηση εργασιών απόσυρσης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος με τη ΔΕΗ ορίζεται, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, σε 12 μήνες από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός, του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 590.790 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης υπάρχει χωριστή αναφορά για το θέμα. Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, προβλέπεται η κατεδάφιση κτιρίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ιδίως Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί – ΑΗΣ και συνοδές εγκαταστάσεις ορυχείων) εντός των πυρήνων της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Όπως αναφέρεται «οι ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες των υλικών της κατεδάφισης μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση των εκτάσεων των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών ΑΗΣ, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ενόψει αυτών, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα απόθεσης των εν λόγω αποβλήτων στις παρακείμενες αποθέσεις των λιγνιτωρυχείων για λόγους αποκατάστασης, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα τυχόν επικίνδυνα ή εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εκάστοτε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

H δε παραγόμενη τέφρα από την καύση του λιγνίτη αποτελεί χρήσιμο υποπροϊόν, το οποίο αξιοποιείται κατά την ανάμιξή του με τα άγονα υλικά εκσκαφών και χρησιμοποιείται, απευθείας και χωρίς επεξεργασία για τη βελτίωση των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των αποθέσεων αγόνων υλικών.

Οι σταθεροποιητικές (ποζολανικές) ιδιότητες της τέφρας την έχουν καταστήσει χρήσιμο δομικό υλικό και την καθιστούν το πλέον κατάλληλο υλικό σταθεροποίησης εδαφών. Ακολούθως, για την τέφρα που παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται το επιτρεπτό της περαιτέρω χρήσης της, λογιζόμενη ς ως υποπροϊόντος του άρθρου 5 του ν. 4819/2021 (Α’ 129)».

πηγη