Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

Απαγορεύεται από αύριο η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και πάσης φύσεως θερμές εργασίες στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Μεσσηνίας, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς σε ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, ανακοινώνει ότι:

Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών καθώς και οι πάσης φύσεως θερμές εργασίες, από Κυριακή 7-4-2024 έως και Τρίτη 9-4-2024 λόγω ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στον Ν. Μεσσηνίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», για παραβάσεις της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Για παραβάσεις που εμπίπτουν στα άρθρα 264 και 265 του Π.Κ. θα ακολουθείται η Διαδικασία του αυτοφώρου.