Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Απέχουν από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από τη Δευτέρα οι δικηγόροι της Καλαμάτας

Την αποχή από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εκκαθάριση των αποζημιώσεών τους, αποφάσισαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας από την ερχόμενη Δευτέρα στις 21 του μηνός.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου  Καλαμάτας, διαμαρτύρεται έντονα για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που εγγίζει τα τρία χρόνια. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως έχει αποδειχθεί, δεν επέλυσαν το πρόβλημα, ώστε να επιτευχθεί πραγματική επίσπευση της εκκαθάρισης των οφειλομένων αποζημιώσεων και της πληρωμής τους. Με δεδομένο ότι η αδράνεια του Υπουργείου για την λυσιτελή αντιμετώπιση του θέματος πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού αλλά και δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές των συναδέλφων, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε την από 5-11-2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε ομόφωνα:

Tην αποχή από το σύνολο των υποθέσεων που υπάγονται στο καθεστώς της Νομικής Βοήθειας με ημερομηνία ενάρξεως την 21η Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα. Ως εκ τούτου δεν θα εκδίδονται γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων του Δικηγορικού μας Συλλόγου για τις σχετικές υποθέσεις των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας εξαιτίας των δραματικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των επιδικασθέντων ποσών που αφορούν στις αμοιβές των διορισθέντων Δικηγόρων με το καθεστώς της νομικής βοήθειας και της απόρριψης κάθε υποβληθείσας πρότασης του δικηγορικού σώματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικότερα, από την 21η Νοεμβρίου του έτους 2022 οι διορισθέντες συνάδελφοι στις προπεριγραφόμενες υποθέσεις θα αιτούνται την αναβολή της εκδίκασης των σχετικών δικών λόγω της αντικειμενικής τους αδυναμίας να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών -ως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση κατ’ άρθρο 61 του Κώδικα περί Δικηγόρων- εξαιτίας της ελλείψεως δυνατότητας έκδοσης των γραμματίων αυτών από τα γραφεία του Δικηγορικού μας Συλλόγου, ενώ ταυτοχρόνως θα δηλώνουν ενώπιον του επιληφθέντος Δικαστηρίου την απόφαση περί αποχής των Δικηγόρων  Καλαμάτας από την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων.

Εκ των ως άνω εξαιρούνται i) οι υποθέσεις ως προς τις οποίες τίθεται κίνδυνος παραγραφής, ii) εκείνες στις οποίες συμπληρώνεται διάστημα 18 μηνών προσωρινής κράτησης καθώς και όταν υφίσταται συνοδεία των κρατουμένων.

Τέλος, διευκρινίζεται σαφώς πως η ως άνω απόφαση της επ’ αόριστον αποχής από την 21η-11-2022 αφορά όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στη νομική βοήθεια του Ν.3226/2004 και του άρθρου 340 ΚΠΔ (αυτεπάγγελτοι διορισμοί) ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων διεκδικώντας, δεδομένης της καθ’ όλα ανεπίτρεπτης κατάστασης, την λήψη άμεσων μέτρων και ενεργειών από την Πολιτεία προς αντιμετώπιση του προβλήματος.