Σάββατο
28
Ιανουάριος
TOP

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Καλαμάτας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος 2014-2020», για την υλοποίηση της Πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο ∆ήµο Καλαµάτας µε περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)5004296, στο ∆ήµο Καλαµάτας , που εδρεύει στη Καλαµάτα Μεσσηνίας.

Δείτε την προκήρυξη: