Δευτέρα
11
Δεκέμβριος
TOP

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών εν μέσω ακρίβειας

Τα στοιχεία του Μαρτίου έκρυβαν μια έκπληξη για αυτούς που περίμεναν μείωση των καταθέσεων των νοικοκυριών, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων και της ακρίβειας. Όμως, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τα νοικοκυριά, ύστερα από δύο αρνητικούς μήνες (Ιανουάριος και Φεβρουάριος), αύξησαν τις αποταμιεύσεις τους κατά 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Και τα προσωρινά στοιχεία των τραπεζών δείχνουν ότι μάλλον και ο Απρίλιος θα κλείσει θετικός.

Ωστόσο, το στατιστικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους, όπως και η μεγάλη μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κυρίως του ασφαλιστικού κλάδου. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η καθαρή θετική ροή καταθέσεων στους λογαριασμούς των νοικοκυριών κατά 200 εκατ. ευρώ είναι οριακή και οφείλεται στους εξής λόγους:

Πρώτον, από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εκροές κεφαλαίων από ρευστοποιήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων άνω των 100 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ρευστοποιήθηκαν τα δύο τρίτα των κεφαλαίων που είχαν επενδυθεί σε αμοιβαία κεφάλαια τον Ιανουάριο. Οι ρευστοποιήσεις των μεριδίων πιστώθηκαν σε καταθετικούς λογαριασμούς.

Δεύτερον, υπήρξαν ρευστοποιήσεις κι από άλλα επενδυτικά προϊόντα λόγω της αβεβαιότητας που επέφερε ο πόλεμος.

Τρίτον, οι πιστώσεις και οι χρεώσεις που επηρεάζουν κάθε μήνα τα υπόλοιπα των λογαριασμών εξαρτώνται και από την ημέρα που κλείνει ο κάθε μήνας. Για παράδειγμα, η τελευταία μέρα του Μαρτίου (31/3) ήταν Πέμπτη, όταν πιστώνονται, για παράδειγμα, πολλές μισθοδοσίες. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν το κλείσιμο του μήνα πέφτει κοντά σε αργία ή Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει έντονη εκταμίευση την ίδια ημέρα για αγορές, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, αλλά από τις επόμενες ημέρες. Συνεπώς, οι εκροές λογίζονται στον επόμενο μήνα.

Τέταρτον, η οριακή καθαρή αύξηση των 200 εκατ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα και της συγκράτησης της κατανάλωσης λόγω ακρίβειας και πληρωμής υψηλών λογαριασμών ενέργειας.

Πέμπτον, συγκρατήθηκε η εκροή κατά ένα μέρος και από τις επιδοτήσεις ρεύματος από το κράτος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη: capital.gr