Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
TOP

Χάϊδω Παναγιωτοπούλου: Σημαντικές οι ενέργειες αναβάθμισης, βελτίωσης και επισκευών του λιμένα Κυπαρισσίας

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 5-8-2022 επισκέφτηκα τον κ. Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας κ. Νικόλαο Αλεξανδρόπουλο όπου και ενημερώθηκα για τα θέματα των Λιμένων που ανήκουν στην διοικητική αρμοδιότητα του Δήμου Τριφυλίας. Οφείλω δημόσια  πρωτίστως να τον συγχαρώ  για την εξαιρετική δουλειά του στους  λιμένες που αφορούν τις αρμοδιότητές του και ειδικότερα στους λιμένες της Κυπαρισσίας και της Μαραθούπολης που αφορούν το Δήμο Τριφυλίας και να τον ευχαριστήσω για την λεπτομερή ενημέρωσή μου. Από την αναλυτικότατη συζήτησή μας επισημαίνω τις εξής σημαντικές ενέργειες αναβάθμισης, βελτίωσης και επισκευών του λιμένας Κυπαρισσίας, ο οποίος όπως με ενημέρωσε ο κ. Πρόεδρος είναι ισοδύναμης δυναμικής με το Λιμένα Καλαμάτας με το κριτήριο  του κύκλου περιστροφής  διαμέτρου 200 μέτρων εντός αυτού  :

  • Σύνταξη φακέλου για Αναβάθμιση του Λιμένα της Κυπαρισσίας, από Τοπικού Χαρακτήρα που είναι έως σήμερα, στην κατηγορία Κ3 – Λιμένας Μείζονος Ενδιαφέροντος . Σημειωτέον ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται συνολικά στην Ελλάδα 25 λιμένες, κυρίως της νησιωτικής Ελλάδος και λοιπών τουριστικών προορισμών. Σε αυτή την κατηγορία  περιλαμβάνονται οι χρήσεις κρουαζιέρας, αναψυχής, αλιευτικών  και ακτοπλοΐας εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Σύνταξη φακέλου για άδεια χρήσης στην νοτιανατολική πλευρά του Λιμένα Κυπαρισσίας δημιουργίας Υδατοδρομίου και θέσεως Parking σκαφών (δυνατότητα 200 θέσεων) και θα ακολουθήσει κατασκευή πλωτής εξέδρας 80 cm από την επιφάνεια της θάλασσας, και στη συνέχεια σύνταξη φακέλου για άδεια λειτουργίας. Ανάλογη ενέργεια γίνεται για τα λιμάνια του Πεταλιδίου – Κορώνης – Μάνης
  • Οδεύει προς ολοκλήρωση, με  μελέτη που εκπονήθηκε  σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Πύλου,  η εγκατάσταση στο Λιμένα Κυπαρισσίας Αντιρρυπαντικού σταθμού με τοποθέτηση container απορρυπαντικών για την περίπτωση ρύπανσης της θαλάσσιας   περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου
  • Γίνονται ενέργειες για την επέκταση κατά 20 μέτρα του υπήνεμου μόλου
  • Έχει γίνει αποκατάσταση με διαδικασία fast track του υφιστάμενου φωτισμού περιμετρικά του λιμένα σε ποσοστό άνω του 70 %
  • Έχει γίνει εγκατάσταση μετρητή ύδατος με δαπάνη και επ΄ ονόματι του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας για την ύδρευση του λιμανιού.
  • Έχει γίνει εγκατάσταση 300 μέτρων σωλήνα ύδρευσής με 6 βάνες κατά μήκος του υπήνεμου μόλου για την εξυπηρέτηση των σκαφών
  • Έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ποσό  000 ευρώ για το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας εκ των οποίων ποσό  20.000 ευρώ,  για αντικατάσταση  παλαιών, σαπισμένων και επικίνδυνων στύλων φωτισμού στον υπήνεμο μόλο και για εγκατάσταση 2 πίλαρς με κάρτα, ένα στο δυτικό μέρος του υπήνεμου μόλου και ένα στη νοτιοανατολική πλευρά του λιμένα
  • Γίνονται ενέργειες για προμήθεια 2-3-θέσεων φορτιστών ηλεκτρική ενέργειας για μηχανοκίνητα μέσα
  • Όσον αφορά τα έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόπολης με ενημέρωσε ότι «καιρού επιτρέποντος» αυτά θα ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου από τις σχετικές συμβάσεις χρονοδιαγράμματος, ήτοι τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου 2022.

Όσο υπάρχουν σε καίριες θέσεις πρόσωπα με όραμα,  γνώσεις, επιμονή και εργατικότητα  όλα είναι εφικτά και δυνατά!.

Συγχαρητήρια κ. Πρόεδρε και σας εύχομαι καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο σας.

ΧΑΙΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ : ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ