Τρίτη
23
Απρίλιος
TOP

Δείτε LIVE σήμερα στις 19:00 στο BEST Hybrid 1 την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Δύο συνεδριάσεις οι οποίες θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνονται σήμερα στην ατζέντα του Δήμου της Καλαμάτας και έχουν να κάνουν με την σύγκλιση του Δ.Σ. Στις 19:00 εσείς μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του BEST όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις και να παρακολουθήσετε επιλέγοντας το “κόκκινο κουμπί” και ακολούθως το BEST Hybrid 1 την όλη διαδικασία.

Η πρώτη συνεδρίαση είναι ειδική καθώς αφορά την:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας, διαχειριστικής χρήσεως 2020.
(Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Η δεύτερη έχει οριστεί στις 20:30 και είναι η 7η για το 2022 και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2023 – 2026 Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
2. Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταλλικών τμημάτων τους και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αυτών. (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος)
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
4. Ίδρυση Δημοτικού Κομμωτηρίου στο Δήμο Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
5. Επέκταση ωραρίου εργαζομένων στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
6. Επί Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας που αφορά σε διαγραφές, μετακινήσεις και εγγραφές παιδιών και βρεφών για το σχολ. έτος 2021-2022. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
7. Επιτροπές παραλαβής έργων: 1. 2. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Άμφειας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2018». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)