Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

Δείτε LIVE στις 16:00 στο BEST Hybrid 2 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 2 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε πατώντας το “κόκκινο” κουμπί και επιλέγοντας στην ενότητα LIVE και μπαίνοντας στο BEST Hybrid 2.

H συνεδρίαση ξεκινά λίγο μετά τις 4 μ.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2022, Μεγάλη
Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄
εφαρμογή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. Έγκριση του αριθ. 13/11-04-2022 αποσπάσματος πρακτικού της
Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑ TA ΕΔΡΑΣ
2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου,
οικονομικού έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

3. Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023 – 2026.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ΦΕΚ 3838/Β/2021 κατά μέρος που αφορά τα άρθρα α) άρθρο
37, Δ β) άρθρο 38 γ) άρθρο 39 και δ) άρθρο 40, του Οργανισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου όπως έχει δημοσιευτεί και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027. (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος
Λαμπρόπουλος

7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος
Λαμπρόπουλος

8. Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή
ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.
που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων
Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑ TA M ΕΣΣΗΝΙΑΣ
10. Παράκαμψη της Πύλου και αγνόηση των προϋποθέσεων που έχει
ψηφίσει το ΠεΣυΠ για τη βελτίωση της ΜΠΕ του Καλαμάτα – Ριζόμυλος. (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της», της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ.
Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς