Παρασκευή
12
Ιούλιος
TOP

Διαγωνισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για χωριά ή δηµοτικές ενότητες με πληθυσμό µέχρι 15.000 κατοίκους

Την δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου να λάβουν το σήµα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού “UNWTO Best Tourism Villages” για το 2022 έχουν χωριά ή δηµοτικές ενότητες με πληθυσμό µέχρι 15.000 κατοίκους, γνωστοποίησε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη με επιστολή της στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Στόχος του εν λόγω εγχειρήματος είναι η ανάδειξη χωριών / προορισμών, τα οποία συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα προαγωγής της αγροτικής ανάπτυξης, µέσω του Τουριστικού Τοµέα.

Το υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως Εθνικός Φορέας στον διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), µε τίτλο Best Tourism Villages, για την ανάδειξη 3 χωριών ή δημοτικών κοινοτήτων της Ελλάδας, µε πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, που προωθούν τον αγροτουρισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του αγροτουρισµού, στην αξιοποίηση και στη διαφύλαξη των αγροτικών χωριών, σε συμφωνία µε τα συνδεόμενα χωριά, τοπία, συστήµατα γνώσεων, την ποικιλότητα, τις τοπικές αξίες και δραστηριότητες.

Επίσης, στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων και μετασχηματιστικών προσεγγίσεων µε σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού σε αγροτικούς προορισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν µε τη σειρά τους στην πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των πυλώνων που αυτή περιλαμβάνει (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική).

Ο φάκελος υποψηφιότητας συντάσσεται από κάθε δήμο στην αγγλική γλώσσα και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, του υπουργείου Τουρισμού, email: [email protected], τηλέφωνο 210 3736118 και 210 3736091, που αποτελεί τον Εθνικό Φορέα συνεργασία του ΠΟΤ.

Η προθεσµία ηλεκτρονικής αποστολής του φακέλου προς το υπουργείο Τουρισμού θα είναι µέχρι τέλος Μαΐου. Ακολούθως, το υπουργείο Τουρισμού θα επιλέξει τις 3 πληρέστερες υποψηφιότητες και θα τις αποστείλει στον διαγωνισμό του ΠΟΤ. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει απὀ ειδική ομάδα εργασίας που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Για τεχνικές πληροφορίες και προδιαγραφές για την υποψηφιότητα, τον φάκελο, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του υπουργείου Τουρισμού, email: [email protected], τηλέφωνο 210 3736118 και 210 3736091.