Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο σε περιοχές του Δήμου Μεσσήνης

Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 12.08.2023 ημέρα Σάββατο:

  1. Στην περιοχή της Μεσσήνης , πλησίον κόμβου εισόδου , του Δήμου Μεσσήνης, από ώρα 07:30 έως 08:00.
  1. Στις περιοχές ΚΑΡΤΕΡΟΛΙ , ΣΠΙΤΑΛΙ , ΑΝΔΡΟΥΣΑ , ΜΑΝΕΣΗ , ΠΟΛΥΛΟΦΟ , οικισμοί «Χίλια Σπίτια» , «Μαύρος Λόγγος » ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ , του Δήμου Μεσσήνης ,  από ώρα 08:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.