Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

Διαμαρτυρία του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας σε πιθανή απόσπαση υπάλληλου στο διοικητικό εφετείο Τρίπολης

Την διαμαρτυρία του εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας σε ενδεχομένη υλοποίηση απόσπασης υπάλληλου του διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

Με επιστολή του καθιστά σαφές πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω και του αυξημένου όγκου της δουλειάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα δημιουργήσει προβλήματα καθώς θα είναι «…αδύνατον πλέον να λειτουργήσει  το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας ευρύθμως»

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κοινοποίηση:  1/ Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης

2/ Προς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

3/ Προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας

 

**************************************

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης από το έτος 2016 αρχίζει να επιδιώκει την προσπάθεια απόσπασης υπαλλήλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Δυστυχώς,  στοχοποιείται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, παρ’ όλο που στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ανήκουν, πέραν του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της Τρίπολης, της Κορίνθου και του Ναυπλίου.

Ενώ μέχρι  σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό να διοριστεί για την πλήρωση της θέσης υπαλλήλου στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κάποιος επιτυχών από τους σχετικούς διαγωνισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ενώ κατά αντικειμενική κρίση και το πιο λογικό είναι να αποσπαστεί κάποιος υπάλληλος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για την κάλυψη της θέσης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, δηλαδή πρόσωπο που εργάζεται και ζει ήδη στην Τρίπολη!!!!

Εξ όσων γνωρίζουμε, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αποσπαστεί υπάλληλός του γιατί υπηρετούν σε αυτό μόλις τέσσερις (4). Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι,  εκ των οποίων ο ένας (1) τον Σεπτέμβριο θα αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, η δε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου,  απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με διοικητικά καθήκοντα, όπως είναι αναγκαίο. Επιπλέον στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, υπάρχει υπερβολικά μεγάλος φόρτος εργασίας, καθόσον υπηρετούν πέντε (5) Δικαστές και η ετήσια χρέωση αυτών πλησιάζει ή ξεπερνά τις 700 υποθέσεις.

Ήδη μία φορά και συγκεκριμένα το έτος  2017, αποσπάστηκε πάλι  υπάλληλος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, για την πλήρωση αυτής της θέσης, και για διάστημα ενός (1) έτους, υπάλληλος ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, η μητέρα του ήταν ασθενής με καρκίνο και η σύζυγος του άνεργη, αναγκαζόμενος για ένα χρόνο να μεταβαίνει καθημερινά στην Τρίπολη από την Καλαμάτα και αντίστροφα, δαπανώντας  ένα σοβαρό μηνιαίο ποσό, ποσό το οποίο δεν μπορούσε να του αποδοθεί ως οδοιπορικά από το Υπουργείο.

Εν συνεχεία το έτος 2019, ξανά, με την ίδια διαδικασία, επιχειρείται η απόσπαση άλλου υπαλλήλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, απόσπαση η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε κατόπιν εντόνων αντιδράσεων.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, ότι αποφασίστηκε εκ νέου, η νέα απόσπαση υπαλλήλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, για την κάλυψη της θέσης αυτής στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, μιας υπαλλήλου που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, πάσχουσα από πάθηση η οποία δεν της επιτρέπει να κινείται πολύ, διαμένει μόνιμα στη Μεσσήνη, δεν οδηγεί η ίδια αλλά μόνο ο σύζυγός της, ο οποίος σημειωτέον έχει υποβληθεί σε σοβαρή καρδιολογική επέμβαση.  Στην περίπτωση αυτή,  αξίζει να σημειωθεί  ότι πέραν της τεράστιας αύξησης τις τιμής της βενζίνης, σε περίπτωση που τυχόν  μεταβαίνει καθημερινά με το ΚΤΕΛ, θα πρέπει να διανύει απόσταση 1,5 χλμ για το Διοικητικό Εφετείο της Τρίπολης από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Τρίπολης.

Είναι απόλυτα σαφές ότι υπάρχει κατάφωρη αδικία και μεροληψία με το να επιχειρείται συνεχώς η απόσπαση υπαλλήλων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, ενώ στην έδρα του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης υπάγονται  ακόμα τρία Διοικητικά Πρωτοδικεία, εκ των οποίων το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης είναι στην ίδια πόλη με το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης!!!!

Από όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο όγκος της δουλειάς  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας είναι αυξημένος και συνεχώς αυξάνεται, είναι αδύνατον πλέον να λειτουργήσει  το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας ευρύθμως, μετά την ενδεχόμενη απόσπαση  ενός υπαλλήλου και συνεπώς  είναι  επιτακτική ανάγκη να μην υλοποιηθεί η εν λόγω απόσπαση.

Μάλιστα επειδή η ανάγκη αφορά την πλήρωση θέσης γραμματέα για το 1ο τμήμα του Εφετείου Τρίπολης, θα μπορούσαν μια φορά το μήνα που υπάρχει δικάσιμος στο συγκεκριμένο τμήμα, να ζητούν με σχετική πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου, τη συνδρομή υπαλλήλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για μια εβδομάδα, προκειμένου να διεκπεραιώσει όλες τις εργασίες για την δικάσιμο και μετά ο υπάλληλος αυτός να επιστρέφει στη θέση του.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας δεν μπορεί να ανεχθεί την υποστελέχωση ενός βασικού και καίριου δικαστικού σχήματος της πόλεως μας και σας καλεί να μην υλοποιηθεί η επιχειρούμενη απόσπαση και σε τυχόν περίπτωση υλοποιήσεως της θα υπάρξει αντίδραση με κάθε  νόμιμο τρόπο.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης