Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

Διαβάστε στο «Θάρρος» του Σαββάτου τη συνέντευξη του Δημήτρη Πτωχού

Διαβάστε στο «Θάρρος» του Σαββάτου τη συνέντευξη του Δημήτρη Πτωχού.

Διαβάστε στο «Θάρρος» του Σαββάτου τη συνέντευξη του Δημήτρη Πτωχού

Δημήτρης Πτωχός: «Η πολιτική δεν είναι μόνο ο χώρος για όσους έχουν ήδη δοκιμαστεί, είναι και για νέες ιδέες και νέους ανθρώπους»