Δευτέρα
26
Σεπτέμβριος
TOP

Δήλωση Ν. Μπελογιάννη για Ντ. Νικολάκου και Αντ. Μπούζα

Ο Νίκος Μπελογιάννης προέβη στην κάτωθι δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογράφων Νικόλαος Μπελογιάννης του Γεωργίου, τόσο ατομικά, αλλά και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.» δηλώνω τα κάτωθι αναφορικά με το περιεχόμενο της ασκηθείσας σε βάρος μας αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως από την Κωνσταντίνα Νικολάκου του Δημητρίου και την Αντωνία Μπούζα του Αργυρίου και προς άρση των δημιουργηθεισών μεταξύ μας διενέξεων:

1) Σέβομαι το πρόσωπο, την τιμή, την υπόληψη, την διαδρομή και την ιδιότητα αμφοτέρων των εναγουσών.

2) Σε προφορικές τοποθετήσεις μου μέσω του τηλεοπτικού σταθμού BEST TV ατυχώς μεταφέρθηκαν σχόλια και χαρακτηρισμοί σε βάρος των εναγουσών «καλτσοδέτες και φουστάνια του τέως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σωματοφύλακες του κ. Τατούλη με τις καλτσοδέτες» κ.ά. με τέτοιο περιεχόμενο Αν και από την πλευρά μου δηλώνω ότι σκοπός μου ήταν η δημοσιογραφική κριτική και δεν είχα στόχο να πλήξω την τιμή και την υπόληψή τους, εντούτοις ανακαλώ κάθε έκφρασή μου με τέτοιο περιεχόμενο, δηλώνοντας την ειλικρινή λύπη μου, την βούλησή μου να μην επαναληφθεί τέτοιο φαινόμενο στο μέλλον και εκφράζοντας και πάλι τον σεβασμό μου στο πρόσωπό τους.

3) Ουδέποτε οι εν λόγω ενάγουσες, ειδικά η κ. Κων/να Νικολάκου, έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα για προσωπικό τους όφελος ή για δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού, ουδέποτε αποκόμισαν χρήματα με διαφθορά μέσα από την πολιτική τους διαδρομή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή αλλού, δεν ζημίωσαν ή προέβησαν σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ειδικά του ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ίδιον όφελος, μήτε γνωρίζω να έβλαψαν οποιονδήποτε τρίτο. Τυχόν αναφορά μου, που ερμηνεύθηκε να έχει τέτοιο περιεχόμενο, χαρακτηρίζεται ατυχής και δεν την υιοθετώ.

4) Αναγνωρίζω την πολιτική τους διαδρομή και την προσφορά εκάστης, όσο κι αν διαφωνώ πολιτικά με τις απόψεις, τις θέσεις και τις επιλογές τους.

5) Τέλος δηλώνω ότι δεν υφίσταται πλέον ανάμεσα σε μένα και την κ. Νικολάκου καμία δικαστική ή άλλη διένεξη, μήτε διατηρώ οιαδήποτε αξίωση, συμπεριλαμβανομένου του περιστατικού, που έλαβε χώρα στο κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 5-6-2019 κατά τη διάρκεια συνέντευξης του τέως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Καλαμάτα, 8 Μαρίου 2022

Ο δηλών

Νικόλαος Μπελογιάννης