Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Δήμος Δυτικής Μάνης: Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση της παραλιακής οδού του οικισμού του Αγ. Νικολάου

Εντάχθηκε στις 1 Νοεμβρίου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου το έργο της ανάπλασης της παραλιακής οδού του οικισμού του Αγ. Νικολάου, προϋπολογισμού € 900.000.

Τον Ιούλιο 2022 είχε ενταχθεί και το έργο της ανάπλαση της παραλιακής οδού του οικισμού της Στούπας, προϋπολογισμού € 700.000.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει ακόμα εντάξει στο ΠΕΠ Πελοποννήσου της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου έργα αναπλάσεων στους οικισμούς Μεγάλης Μαντίνειας, Πεδινού, Βόρειου, Μάλτας & Δολών, συνολικού προϋπολογισμού € 831.100.

Με τα έργα αυτά θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου των οικισμών και οι θετικές επιπτώσεις στην συνολική αναβάθμιση θα δημιουργήσουν συνθήκες ελκυστικότητας για την ανάπτυξη περαιτέρω οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και κατοίκησης των οικισμών του Δήμου μας.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Δυτικής Μάνης ενέταξε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου το έργο της αποπεράτωσης του Ανοιχτού Θεάτρου Μάνης, προϋπολογισμού € 722.000, ένα έργο που απαιτούσε η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια. Με την ολοκλήρωσή του, θα καταστεί λειτουργική η μεγαλύτερη πολιτιστική υποδομή της περιοχής, το Ανοιχτό Θέατρο Μάνης, ώστε επιτέλους να αρχίσει να υποδέχεται παραστάσεις, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και να εκπληρώνει την αποστολή του, ως η μεγαλύτερη πολιτιστική υποδομή υπερτοπικής εμβέλειας.

Σε όλα τα παραπάνω έργα, καθοριστική ήταν η υποστήριξη που παρείχε στον Δήμο η ΜΟΔ ΑΕ, εταιρεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία –μεταξύ άλλων – υποστηρίζει δικαιούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, για τα παραπάνω έργα, υποστήριξη μας προσέφερε αποκλειστικά η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών της ΜΟΔ. Η συνεργασία των στελεχών της ΜΟΔ με τα στελέχη του Δήμου ήταν υποδειγματική και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ωρίμανση και υποβολή των προτάσεων,  τη θετική τους αξιολόγηση και την ένταξη αυτών.

Η συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης με την ΜΟΔ ΑΕ θα συνεχιστεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ